Maatwerk

Privacy

Deze pagina geeft jou informatie over de manier waarop wij omgaan met het verwerken van de gegevens van onze klanten en de gebruikers van onze website.

Privacybeleid H-Travelz

H-Travelz hecht veel waarde aan jouw vertrouwen in onze organisatie en neemt daarom jouw privacy zeer serieus. Wij houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). H-Travelz doet alles wat redelijkerwijs in haar macht ligt om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Uitsluitend geautoriseerd personeel in ons bedrijf heeft toegang tot jouw gegevens. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons boekingssysteem en zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en bewaard. De opslag en doorgifte van jouw gegevens via het internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken en worden aangepast zodra de stand van techniek dit gebiedt.

Verwerking van persoonsgegevens

Om onze diensten volledig te kunnen aanbieden is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals jouw naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer, maar ook gegevens bij het voldoen van een betaling. Wanneer je een reservering maakt verwerken wij jouw boekingsinformatie. We vragen ook specifiek om gegevens in het belang van de reis zoals contactgegevens van thuisblijvers en verwerken wij informatie over jouw reisschema, online check-in, boardingpass(es) en medereizigers. Wij leggen de communicatie die wij met jou voeren per e-mail, social media of WhatsApp vast in onze systemen . Ook als je met ons belt leggen onze medewerkers jouw vragen en opmerkingen vast in onze systemen. Wij zullen alleen telefonisch contact met jou opnemen om meer informatie in te winnen over je aanvraag/boeking.

Wij gebruiken de bovenstaande gegevens alleen voor het organiseren van onze reizen en voor het versturen van onze nieuwsbrieven. H-Travelz is onafhankelijk en zal daarom nooit jouw gegevens verkopen aan derden of op een andere manier openbaar maken.

Nieuwsbrief H-Travelz

Elektronische dienstverlening is voor H-Travelz belangrijk. Wanneer je je opgeeft voor onze elektronische nieuwsbrief, geef je ons toestemming om je e-mailadres te gebruiken voor het sturen van onze nieuwsbrieven. Onze nieuwsbrief verschijnt 12 keer per jaar. Je kunt je op ieder moment aan- of afmelden voor de nieuwsbrief.

Wijzigen privacybeleid

H-Travelz houdt zich het recht voor om dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

Laatste update: januari 2018.