Maatwerk

Copyright

Deze pagina geeft jou informatie over de copyright van woord- of beeldmerken van H-Travelz (en de aan H-Travelz verbonden handelsnamen), alsmede de copyright van de website en de door H-Travelz vervaardigde stukken.

Copyright woord- of beeldmerken

Op deze website en in de door H-Travelz vervaardigde stukken zijn verschillende namen, logo's en andere tekens gebruikt die beschermde woord- of beeldmerken zijn. Het betreft hier merken van H-Travelz (en de aan H-Travelz gelieerde handelsnamen). Elk gebruik van deze merktekens of daarop gelijkende symbolen is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende tot die merken strikt verboden.

Copyright website

Door het gebruik van de website van H-Travelz (en de aan H-Travelz gelieerde handelsnamen) verkrijgt de gebruiker op geen enkele wijze enige dergelijk recht. Op alle inhoud en opmaak (waaronder mede, maar niet limitatief, begrepen: teksten, foto’s, logo’s, tekeningen, andere afbeeldingen, geluidsfragmenten, films, databestanden, met inbegrip van de lay-out, en kenmerkende kleurencombinaties, domeinnamen) van deze website rusten intellectuele eigendomsrechten.

Copyright Persoonlijk Reisplan

Bij H-Travelz ontvangen klanten in bepaalde gevallen een gratis en uitgebreid dag-tot-dag reisplan met gedetailleerde reisinformatie, maar ook voor elke dag leuke en concrete tips over activiteiten, restaurants en bezienswaardigheden. Deze reisplannen zijn opgesteld op basis van de persoonlijke ervaringen van de reisspecialisten van H-Travelz en aangevuld op basis van feedback van klanten. Deze reisplannen hebben vooral tot doel om de klanten van H-Travelz een leidraad te geven voor een optimale dagbesteding op basis van de persoonlijke ervaringen van de bij H-Travelz aangesloten reisspecialisten en haar klanten. Hiermee probeert H-Travelz de reisbeleving van haar klanten te optimaliseren. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op het internet, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van de informatie in het reisplan is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door H-Travelz.